ตัวอย่างหนังสือเสียง

บันทึกเฮอร์มิส

วจีลิขิตสะกดจิตตัวเอง


ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก

ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์

 ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ 

ซึ่งได้บอกถึงเทคนิค

จากรุ่นต่อรุ่นของเศรษฐี

จีน อินเดีย และชาวยิว

ในการสร้าง และรักษา

ความร่ำรวยโดยใช้หลักการ

 NLP neuro linguistic

 programming

ที่ฟังซ้ำๆบ่อยๆจะเป็น

การชะโลมจิตใจ

ให้เข้าสู่ความั่งคั่งร่ำรวย

อย่างไม่ต้องสงสัย